17-nda aprilli koosolek lükkub edasi

Teade: koosolek, mis pidi toimuma sellel laupäeval, lükkub nädala võrra edasi ning toimub 24-ndal aprillil.
Teemad ja muu vajalik informatsioon täpsustatakse hiljem, järgmise nädala alguseks.