Tag Archives: AniMatsuri

Aeg kuulutada välja siis midagi kauaoodatut

Joonistusvõistlus

Teema

Käesoleval aastal saab olema joonistusteema sama, mis festivali endagi teema "steampunk". Et natukene kitsendusi teha, siis pildil peab olema kujutatud animestiilis elusolend (lähtudes teemast, on robotid ka ok, kes ilmtingimata ei pea olema animestiilis).

Reeglid

 • Ühe autori poolt kuni kaks tööd.
 • Pilt peab olema A4 formaadis (21×29,7 CM). Digitaalsel kujul pilte vastu ei võeta! Printige välja, kui arvutis tehtud
 • Pilt ei tohi olla kokku murtud, seega kasutada A4 formaadi jaoks sobivat ümbrikut. Pilt peab olema kile sees, mis võimaldab seda üles riputada.
 • Joonistus tuleb saata hiljemalt 19. septembriks aadressil Lille 9, 51010, Tartu, 50404, Tartu. Saaja nimeks märkida MTÜ Tartu Animeklubi Asashio. Lisaks pildile panna juurde kiri, kus on peal autori täisnimi, vanus ning e-maili aadress.
 • Pilt ei tohi sisaldada pornograafiat, kutsuda üles vägivallale, sisaldada roppusi ja muud ebasobivat.
 • Pilti/e autorile ei tagastata.

Joonistusvõistluse võitja kuulutatakse välja festivalil. Võitja selgub rahvahääletuse põhjal.

Võistluse võitjale toredad auhinnad!

Kõikidest võistlustöödest pannakse festivalil välja näitus.

Ideid maskottide näol

Presenteerin siinkohal ka steampunkist inspireeritud AniMatsuri maskotte. Nagu varem siin ja seal räägitud, siis käesolevast aastast on meil kaks maskotti. Rebasetüdruk Akile lisandus hundipoiss Sousuke.

Aki ja Sousuke 2011

Eesti keeles || In English || По-русски

Eesti Keeles

Nagu ka eelmistel aastatel, toimub selle aasta AniMatsuril (25. septembril 2011 Tartus) cosplay võistlus, kus saab ilusate kostüümide ja toreda esinemise eest auhindu. Lisaks tavalisele, AniMatsuri-sisesele konkursile on sellel aastal cosplayeritel võimalus osa võtta Euroopa Cosplay Meistrivõistlusest, mille finaal toimub 29. oktoobril 2011 Londonis.

Kategooriad

Põhikonkurss toimub kolmes kategoorias:

 1. Defilé – kostüümi esitlemine publikule (kujutage ette moeshow). Eesmärk on näidata oma cosplay’d võimalikult hästi – poseerida kaamerate ees, olla niisama kena. Defilé’d võib teha kas üksi või mitmekesi ja defilé’l on ajapiirang. Üksi on see 40 sekundit, suurema gruppiga 2 minutit. Kui arvate, et jääb väheks, võime jõuda kokkuleppele.
  Kui soovite defilé taustaks lasta muusikat, palume eelnevalt töödelda sobiva pikkusega audiofail ja saata see koos avaldusega.
 2. Tants - hinnatakse nii kostüümi, esineja tantsuoskust kui ka koreograafiat. Ka tantsu saab esitada üksi või mitmekesi. Ühe tantsija puhul on ajapiiranguks 1.5 minutit, grupitants ei tohiks olla pikem kui 3 minutit. Taustamuusika palume eelnevalt töödelda ja saata koos avaldusega.
 3. Sketch – lavastage naljakas/huvitav/põnev lühinäidend kasutades oma karaktereid. Grupp võib koosneda mitmest inimesest, võib kasutada oma lavadekoratsioone, lihtsamate asjadega (toolid jms) võime ise aidata. Laval pole lubatud mikrofoni kasutamine, seega taustamuusika ja dialoog tuleks eelnevalt töödelda ühte helifaili ja saata koos avaldusega.

EuroCosplay2011 Eesti eelvoor

Lisaks sellele toimub EuroCosplay Eesti eelvoor, millel on omaette reeglid:

  • Osaleda võib ainult üksi.
  • Osaleja peab olema 28. oktoobriks 2011 vähemalt 18-aastane
  • Osaleja peab ise valmistama oma kostüümi – selle tõendiks palume näidata ka kostüümi valmimise progressi pilte.
  • Osaleja ei pea kandma finaalis sama kostüümi mis eelvoorus.
  • Hinnatakse eelkõige kostüümi täpsust ja konstruktsiooni

EuroCosplay’l oodatakse teilt 1-2.5 minuti pikkust etteastet, täpsemaid nõudmisi pole sätitud, kuna soovitakse, et iga riigi cosplayer oleks omamoodi. Et aru saada mis üritus see on, võite vaadata eelmise aasta videoid siit: http://www.youtube.com/watch?v=HpUoj1KX7io&feature=related

AniMatsuri eelvooru võitja saab õiguse esitada Eestit EuroCosplay2011 finaalis 29. oktoobril Londonis. Peaauhind AniMatsuri EuroCosplay eelvoorul sisaldab endas:

 • Tasuta transport Eestist
 • Tasuta majutus kaheks päevaks (28.10 ja 29.10) Londonis
 • Tasuta külalispääsmed Londoni MCM Expole osalejale ja ühele saatjale
 • Ligipääs EuroCosplay pidustustele ja lavatagustele ruumidele osalejale ja ühele saatjale

Registreerimine

Registreerimiseks on vaja täita ankeet ja saata see koos kõikide vajalike materjalidega aadressil stopa@anime.ee hiljemalt 1. septembriks 2011. Avaldusega on vaja saata:

 • Õigeks pikkuseks töödeldud taustamuusika MP3 failina
 • Karakteri pilt
 • Cosplay pilt/pildid
 • Kui osalete EuroCosplay eelvoorus, siis ka pilte kostüümi progressist.

Kui osalete rohkem kui ühe etteastega (näiteks kui võtate osa defilést üksi ja tantsite koos sõpradega), tuleb iga ettenduse jaoks saata eraldi avaldus.

Tavalise võistluse avalduse saab siit: Eesti keeles, In English, По русски
EuroCosplay avalduse saab siit: Eesti keeles, In English, По русски

Hindamine ja auhinnad

Kõiki osalejaid hindab žürii. Igast kategooriast valitakse üks osaleja või grupp, lisaks saab auhinna ka üks publiku lemmik.

In English

Like every year, this year’s AniMatsuri (September 25th, 2011) will have a cosplay competition, where people with best costumes and performance have a chance to win multiple prizes. This time, along with the usual competition we will hold the Estonian qualifier round for EuroCosplay championship, which takes place on October 29th 2011 in London.

Categories

The main competition is held in 4 categories:

 1. Defilé – think fashion show. Your mission is to show off your cosplay as well as possible – strike a couple of poses in front of the cameras, walk around on the stage, stuff like that. You can perform by yourself or with your friends. Solo performances have time limit of 40 seconds, groups get 2 minutes. If you think that this won’t be enough for your performance, write to us and we can come to an agreement.
  If you wish to use background music, please mix the audio by yourself and include it with the application.
 2. Dance – judges pay attention to your costumes as well as choreography and your overall dance skills. You can either dance by yourself or organize a bigger show with multiple participants. Dancing also has a time limit – 1.5 minutes for solo performance, 3 minutes for groups. Please mix the music beforehand and include it with the application.
 3. Sketch – stage a funny/interesting short play with your characters. The group can consist of many people and you are allowed to use any stage props you deem necessary. We can provide easier decorations, such as chairs, tables etc. As you are not allowed to use microphones on stage, please mix the dialogue along with the background music into a single audio file and include it with the application

EuroCosplay 2011

This year we also hold a qualifying round for EuroCosplay championship, which has it’s own rules:

 • Only solo performances
 • The participant must be at least 18 years old by October 28th 2011
 • The participant must create the costume by themself. Please include some work-in-progress pictures to prove that fact.
 • The participant isn’t obliged to wear the same costume in the finals and the qualifying round.
 • Judges primarily grade the accuracy and technique of your costume.

At EuroCosplay, you are expected to put up a 1-2.5 minute performance. There are no strict rules as to what the performance should be as the organisators expect performance from each country to be unique. To get a taste of the competition, you can watch the last year’s videos here: http://www.youtube.com/watch?v=HpUoj1KX7io&feature=related

The winner of the AniMatsuri qualifying round gets the right to represent Estonia in the finals, which take place on October 29th in London. The main prize of the qualifier round includes:

 • Free transport to and from London
 • Free accocomdation for two days (28.10 and 29.10) in a hotel in London
 • Free guest passes to London MCM Expo for the participant and one guest
 • Access to EuroCosplay backstage and other festivities for the participant and one guest

Registration

To register for the cosplay competition you need to fill in an application and send it along with other required material to stopa@anime.ee by September 1st 2010. You need to include the following things:

 • Background music, mixed into a single MP3 file of appropriate length
 • Picture of your character
 • Photo(s) of your cosplay
 • If you are applying for EuroCosplay, also include work-in-progress pictures of your costume

If you plan to partake in multiple categories (for example, defilé and dance), you need to send a separate application for each category.

The application blanks for the normal, AniMatsuri cosplay competition can be found here: Eesti keeles, In English, По русски

The application blanks for EuroCosplay qualifying round can be found here: Eesti keeles, In English, По русски

Evaluation

All participants will be judged by a jury. One participant or group will be chosen from each category and a special award will be given to the participants who will gain most votes from the audience.

По русски

В этом году, как обычно, на АниМатсури (25. сентября 2011) будет конкурс косплея, где за красивые костюмы и интересные выступления можно получить всякие призы. Кроме обычного конкурса в этом году также состоится Эстонский отборочный раунд на EuroCosplay 2011, финал которого будет 29. октября в Лондоне.

Категории

Главный конкурс проходит в 3х категориях

 1. Дефиле – Показ костюма публике (вроде показа мод). Цель – показать свой костюм как можно лучше – позировать перед камерами итд. Выступать можно по одиночке или группами. Одиночное выступление не может быть длиннее 40 секунд, группам дано 2 минуты. Желаемую фоновую музыку просим заранее обработать и прислать вместе с заявлением.
 2. Танец – жюри обращает внимание так на костюмы как на кореографию и умение танцевать. Танцевать можно одному или группой. Время для соло выступлений – 1.5мин, для групп - 3 мин. Желаемую фоновую музыку просим заранее обработать и прислать вместе с заявлением.
 3. Скетч – поставьте весёлую/интересную сценку с участвием ваших персонажей. Группа может состоять из нескольких людей, можно использовать свои декорации, простые декорации (столья, стулья итд) можем найти сами. На сцене нет возможности использовать микрофон – диалог и музыку просим заранее записать в один МП3 фаил.

Эстонский отборочный раунд EuroCosplay 2011

У EuroCosplay свои правила :

 • Принимаются только сольные выступления
 • Возрост участника должен быть как минимум 18 лет к 28. октября 2011
 • Костюм должен быть приготовлен самим участником – просим прислать фотографии прогресса костюма
 • В финале и в отборочном раунде можно носить разные костюмы
 • Оценивают в первую очередь точность и конструкцию костюма

На EuroCosplay следует приготовить выступление длиной 1-2.5 мин. Точных требований нет – организаторы надеются что выступление каждой страны будет уникальное. Видео прошлогоднего конкурса можно смотреть тут: http://www.youtube.com/watch?v=HpUoj1KX7io&feature=related

Победитель отборочного раунда АниМатсури получит право представлять Эстонию на финале EuroCosplay 29. октября в Лондоне. Главный приз отборочного раунда содержит:

 • Бесплатный транспорт из Эстонии и обратно
 • Безплатный ночлег в Лондоне на 2 дня (28.10 и 29.10)
 • Бесплатные гостевые пропуски на MCM Expo в Лондоне для участника и одного гостя
 • Доступ к закулисам и празднованиям EuroCosplay для участника и одного гостя

Регистрация

Чтобы зарегистрироваться надо прислать заполненную анкету со всеми нужными дополнениями на stopa@anime.ee не позже 1. сентября 2011. Вместе с анкетой надо прислать:

 • Фоновую музыку в формате МП3
 • Картину персонажа
 • Фотографии косплея
 • Если участвуете в EuroCosplay, просим прислать фотографии прогресса создания костюма

Если хотите участвовать с несколькими шоу, следует отправить отдельную анкету для каждого шоу.

Анкеты для обычного конкурса здесь: Eesti keeles, In English, По русски

Анкеты для EuroCosplay здесь: Eesti keeles, In English, По русски

Оценивание и призы

Всех участников судит жюри. Из каждой категории будет выбран один участник или одна группа и ещё есть возможность получить приз зрительских симпатий.

Juba mitmendat aastat järjest kõvasti(ja vahel ka valesti) laulmise komme ei kavatse Animatsuri kavast kuhugi kaduda ning iga aastaga läheb laulmise kvaliteet paremaks. Rokime ikka ja jälle karaokega maja kajama!

Mina olen jätkuvalt puldis ja  rõõmsameelse  suhtumisega kõigisse, kes tulevad ja laulavad, otseloomulikult on see lõbu teile täiesti tasuta.(Ehk siis ilusti piletihinna sees) Niisiis, mul on au külastajatele soovilugusid karaokestada.

Postitage oma soovilood emailiga teele nüüd, et hiljem tagatud oleks selle olemas olek.

http://valdars.net/emanga/SMMSongList.htm <<< See on kõik see mis meil praegu pakkuda on.

karaoke@anime.ee << Andke tuld!

Eesti keeles || In English

Eesti Keeles

AniMatsuri 2011 ei ole enam sugugi mägede taga. Sel aastal on meil plaanis palju uut ja huvitavat ning üheks selliseks uuenduseks on esimest korda korraldatav AMV võistlus!

Mis see on?

AMV on lühend kolmest sõnast - anime, muusika ja video. Idee on lihtne - võta oma lemmikanime või paar, leia mõni sobiv muusikapala taustaks ja kleebi kokku üks põnev omatehtud muusikavideo. Anime-muusikavideo. A-M-V.

Mõned näited YouTube'ist:
SugardanSen
The Melancholy of Haruhi Suzumiya - "Skittles"
Evangelion (Rammstein - Engel)

Et sellise raske töö tegijatele ka tunnustust jaguks, toimubki AniMatsuri 2011 festivali raames võistlus piirkonna parima AMV-meistri väljaselgitamiseks!

Võistluse reeglid

  1. Video ei tohi olla lühem kui 3 ja pikem kui 6 minutit.
  2. Iga osaleja võib esitada kuni kaks videot.
  3. AMV peab olema autori enda valmistatud - kellegi teise poolt loodud AMV-de kasutamine, kasvõi osaliselt, on rangelt keelatud.
  4. Korraldajatel on õigus kõrvaldada võistlusest pornograafiat või muud noorteüritusele ebasobivat materjali sisaldavad videod.
  5. Vähemalt 70% videomaterjalist peab pärinema animest või animestiilis videomängudest. Ülejäänu osas on autoril vabad käed.
  6. Muusikavalik on vaba. Lubatud on kasutada mitut erinevat lugu, samuti dialoogi ja heliefekte. Arvestada tuleb, et tegu on siiski muusikavideoga, seega põhirõhk tuleks panna muusikale.
  7. Meeskonnatöö on lubatud - video esitamisel tuleb ära märkida kõik meeskonnaliikmed.

Võistlustööde esitamine

Tööde esitamise tähtaeg: 4. september 2011 kell 23:59.

Võistlustöö tuleb esitada digitaalsel kujul. Lubatud on kõik levinumad videoformaadid, millega VLC ja MPC-HC meediamängijad hakkama saavad. Video võiks olla võimalikult hea kvaliteediga, et see sobiks esitamiseks ka suurel ekraanil.

Osaleja võib kasutada võistlustöö üleslaadimiseks oma isiklikku failiserverit või mõnda usaldusväärset avalikku kohta, nagu MediaFire, RapidShare vms. Video peab olema serverist allalaetav ilma spetsiaalse tarkvarata (YouTube lingid ei ole lubatud). Võistluse korraldajad video üleslaadimiseks failiserverit ei paku.

Alternatiivina võib video esitada CD või DVD plaadil. Plaati osalejatele ei tagastata.

Interneti kaudu esitatud videofailide maksimaalseks lubatud suuruseks on 300 MB. Video peab olema serveris kättesaadav kuni AniMatsuri festivali lõpuni (25. september 2011). CD/DVD plaadil esitatud videofailidele mahupiiranguid ei ole (video võiks siiski mahtuda ära ühele plaadile).

Võistlusel osalemisest tuleks teada anda e-postiga aadressil animatsuri@anime.ee või tigupostiga aadressil Lille 9, 51010, Tartu. Kirja saajaks märkida MTÜ Tartu Animeklubi Asashio. Võitja valib tähtajaks saabunud tööde hulgast välja žürii.

Kiri peab sisaldama:

  võistlustöö nime,
  kõigi osalejate täisnimesid, vanuseid ja e-postiaadresse,
  linki videole või võistlustööd sisaldavat CD/DVD plaati (soovitavalt kõvas karbis ja korralikult pakitud),
  videos kasutatud lugude ja animete nimesid.

Festivalil esitletakse kõiki paremaid võistlustöid ning kuulutatakse välja võitja. Parimatele auhinnad otse Jaapanist!

Head meisterdamist!

In English

Rules

1. The video should be between 3 and 6 minutes in length.
2. Up to two entries per contestant.
3. Original work only, the use of AMVs created by other people, even partially, is strickly forbidden.
4. We reserve the right to remove entries that include pornographic or otherwise inappropriate material.
5. At least 70% of the footage must be from anime or anime themed video games. As for the remaining 30%, any other type of media may be used.
6. You are permitted to use multiple audio sources, as well as dialogue and audio effects. But keep in mind that AMV is still a music video, so the main focus should be on music.
7. Team work is allowed. The names of all team members must be included on the submission form.

Entry submission

All entries must be received before September 4, 23:59.

All entries must be submitted in digital format. You can use any video and audio format as long as it's supported by VLC and MPC-HC media players. Please keep the quality as high as possible so we can show the video on big screen.

You are allowed to use your personal file server or any reliable public file hosting site such as Mediafire or RapidShare, as long as the video is downloadable without the need of a specialized software (YouTube links are not allowed). We do not provide a file server for your submissions. Maximum file size is 300 MB.

As an alternative, the videos can also be sent on CD or DVD. The discs will not be returned to the contestants. There is no maximum file size when submitted this way, but we encourage you to fit the video on one disc if possible.

Submissions must be made by e-mail to animatsuri@anime.ee or by snail mail to MTÜ Tartu Animeklubi Asashio, Lille 9, 51010, Tartu, Estonia. The letter must include:

  the name of the video,
  the full names, ages and e-mail addresses of all the contestants,
  a link to the video file or a well packed CD/DVD containing the video,
  the names of songs and anime used in the video.

The winner, selected by a jury, will be announced at the festival. There will be prizes straight from Japan!

Happy editing!

Kui eelmisel aastal pesitses AniMaturi koduleht meie klubi lehe all, siis see aasta sai üritus endale täiesti oma lehe! Minge aga uudistama ning tutvuge uue ja huvitavaga!

http://animatsuri.anime.ee/

Lisaks tutvustaks ka meie plakatit, mis alates homsest mõnes kohas nii Tartus kui Tallinnas silma võib hakata ^^
AniMatsuri 2010 plakat

AniMatsuril avatakse kirbuturg, kus huvilised saavad enda välja pandud/pakutud asju* müüa, ning sellele tuleb eelregistreerida saates elektrooniline kiri aadressile kawrys[at]gmail.com. Kirbuturul võib müüa raamatuid, enda tehtud loominguid, mangat, enda tehtud loominguid, filme ja enda tehtud loominguid*.

Kirja sisu oleks järgmine:

1. Täispikk nimi
2. Kontakt
3. Tavaar*, mida müüa soovid
4. Müüja (inimene leti taga ei pea ilmtingimata olema ise, kui teil on ustavad ja innukad huvilised olemas)

*Tavaar ja asjad peavad olema originaalid või asjahuviline peab omama õigusi antud tavaari/asjade edasi müümiseks.
*Enda tehtud loomingutel tuleb ära märkida/kirjeldada, mis need on.

Kõike head!

Click here for the english info

Registreerumine AniMatsuri cosplay võistlusele on avatud! Kõik cosplay-huvilised on oodatud näitama oma kostüüme ja tantsimise ning näitlemise oskust.

Registreerimiseks tuleb täita avaldus ja saata see e-maili aadressile stjoopa@gmail.com hiljemalt 12. septembriks 2010. Kirja teemaks (subject) panna “Animatsuri 2010 cosplay võistluse avaldus”. Avaldusele on kindlasti vaja lisada soovitud taustamuusika MP3 failina.
Avalduse näidist saab näha siin.
Sellel aastal toimub cosplay võistlus kolmes kategoorias. Kõiki kategooriaid hindavad festivali külalised.

 1. Kostüümi esitlus: Hinnatakse eelkõige kostüümi ja osaleja oskust seda laval võimalikult äasti esitleda umbes ühe minuti jooksul. Etteaste pikkus peaks jääma 50-70 sekundi piiri. Võib esitleda ka mitmekesi.
  Koos avaldusega palume saata ka üks foto endast kostüümis.
 2. Tants: Hinnatakse nii kostüüme, tantsu kui tantsuoskust. Tantsida võib kas üksinda voi mitmekesi ning tants ei peaks olema pikem kui 3-4 minutit. Taustamuusika palume eelnevalt lõigata teile sobivaks pikkuseks, salvetada ühe MP3 failina ja saata see koos avaldusega.
  Palume koos avaldustega saata ka video tantsust (või laadida üles YouTube’i või muule sarnasele lehele ja saata link). Videos ei pea teil seljas olema cosplay kostüümid.
 3. Minisketch: Lavastage huvitav, põnev või naljakas sketch oma tegelastega! Sketchi võib teha ainult mitmekesi ja kestvus võiks jääda alla 3 minuti.
  NB!: Laval ei saa kasutada mikrofone, kogu dialoog koos taustamuusikaga palume eelnevalt salvestada ühte MP3 faili ja saata see koos avaldusega. Avaldusega palume saata ka video sketchist. Videos ei pea teil olema seljas kostüümid.

Küsimuste või probleemide korral pöörduda aadressil stjoopa@gmail.com.

In English:

Registration to AniMatsuri cosplay competition is open!

To register, send a filled application to stjoopa@gmail.com by 12th september 2010. Write “Animatsuri 2010 cosplay application” in the title (subject) field of the letter. Make sure to include an MP3 file with background music.
You can view a sample of the application here.
This year the competition is divided into three cathegories. All the cathegories will be judged by the visitors of the festval.

 1. Defilé: People mainly pay attention to your costume and to how well you can exhibit it on stage in about a minute (think of it like a fashion show). The defilé shouldn’t take more than 50-70 seconds. Defilé can also be performed in groups.
  Please include a photo of yourself in your cosplay outfit with the application.
 2. Dance: People pay attention to your costumes, the dance as well as how well you’ve learned to perform it. Dances can be performed alone or in groups and shouldn’t be longer than 3-4 minutes. The background music should be edited into a single MP3 file beforehand and sent together with the application.
  Please include a video of the dance with the application (you can also upload the video to YouTube or a similar service and send us a link). You don’t have to be in your costumes in the video.
 3. Minisketch: Stage an interesting, funny or exciting scene with your characters! Sketches can be performed only in groups and shouldn’t take more than 3 minutes.
  NB!: Microphones are not available on stage, so please record all the dialogue and background music into a single MP3 track. Please include a video of the sketch with the application. You don’t have to be in your costumes in the video.

If you have any problems or questions, feel free to send a mail to stjoopa@gmail.com.

Heihoo! Kes on usinalt jälginud AniMatsuri twitterit, see on kursis muutustega, mis toimuvad tänu võimalusele, et meil esineb festivali eelõhtul üks Jaapani bänd! Festivali uuteks kuupäevadeks on 25.-26. september 2010. Kohaks Athena kultuuri- ja konverentsikeskus!

Seoses sellega on natuke muutunud ka joonistusvõistlustööde esitamise ja särkide tellimise kuupäevad:

Särke saab tellida kuni 30. augustini!

Joonistusvõistlustööde esitamise kuupäev on nüüd 14. september ning võitja kuulutatakse välja 17. septembril!

Heihoo! Käesoleval aastal oleme mõelnud päris mitmete asjade üle, mis võiks hõlmata AniMatsuri maskotti Akit. On Aki meil juba nüüd ju kolmandat aastat maskotiks ning väikse sünnipäeva auks mõtlesime midagi korraldada. Üks nendest huvitavatest ideedest on:

Joonistusvõistlus

Joonista pilt Akist. Temaatika, milles Aki viibib, on sinu enda valida. Nii lihtne see ongi.

Reeglid:
- Ühe autori poolt kuni kaks tööd.
- Pilt peab olema A4 formaadis (21×29,7 CM). Digitaalsel kujul pilte vastu ei võeta! Printige välja, kui arvutis tehtud
- Pilt ei tohi olla kokku murtud, seega kasutada A4 formaadi jaoks sobivat ümbrikut. Pilt peab olema kile sees, mis võimaldab seda üles riputada.
- Joonistus tuleb saata hiljemalt 14. septembriks aadressil Elva tn 8-1, 50404, Tartu. Saaja nimeks märkida MTÜ Tartu Animeklubi Asashio. Lisaks pildile panna juurde kiri, kus on peal autori täisnimi, vanus ning e-maili aadress.
Pilt ei tohi sisaldada pornograafiat, kutsuda üles vägivallale, sisaldada roppusi ja muud ebasobivat.
- Pilt ei pea olema ainult animestiilis. Joonista nii, kuidas sulle kõige paremini sobib!
- Pilti/e autorile ei tagastata.
Võistlusest ei või osa võtta AniMatsuri 2010 korraldamisega seotud meeskonnaliikmed!

Joonistusvõistluse võitja selgub 17. septembril. Võitja valib välja AniMatsuri korraldajatest kokku pandud žürii. Võitjaga võetakse meiliteel ühendust!

Võistluse võitjale on auhinnaks prii kahepäevane pääse AniMatsuri festivalile + festivalinänni.

Kõikidest võistlustöödest pannakse festivalil välja näitus!

Et oleks veidike meenutust, siis siin on Aki aastatel 20082009 ja 2010

NB! Kes aga ei soovi/ei saa võistlusest osa võtta, kuid tahaks oma pilti näitusele saata, siis ka selleks on võimalus. Lisage lihtsalt oma pildi juures olevale kirjale vastavasisuline märge. Sellisel juhul võivad oma pilte saata ka meeskonnaliikmed.